Ez a szabályzat új felhasználók esetében azonnal, minden más felhasználó esetében pedig 2018. november 22-től lép hatályba.

Általános Információ

 

Ha az Allyos szolgáltatásaihoz az Allyos mobilalkalmazás segítségével fér hozzá, további felhasználási feltételek érvényesek.

 

Az Allyos mobileszköz-alkalmazások használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket.

Általános

Információ

Ha az Allyos szolgáltatásaihoz az Allyos mobilalkalmazás segítségével fér hozzá, további felhasználási feltételek érvényesek.

Az Allyos mobileszköz-alkalmazások használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket.

A mobileszköz-használati feltételek kiegészítik az Allyos felhasználói megállapodást?

Igen. Ezeket a feltételeket minden alkalommal be kell tartania, amikor mobileszközön, Allyos mobilalkalmazáson keresztül fér hozzá az Allyos szolgáltatásaihoz, valamint be kell tartania az Allyos Felhasználói Feltételekben meghatározott feltételeket is.

A mobileszköz-

használati

feltételek

kiegészítik az

Allyos

felhasználói

megállapodást?

Igen. Ezeket a feltételeket minden alkalommal be kell tartania, amikor mobileszközön, Allyos mobilalkalmazáson keresztül fér hozzá az Allyos szolgáltatásaihoz, valamint be kell tartania az Allyos Felhasználói Feltételekben meghatározott feltételeket is.

Mi történik, ha nem értek egyet a mobileszköz-használati feltételekkel?

Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor ne használja az Allyos mobilalkalmazásokat.

 

Mi történik,ha

nem értek egyet

a mobileszköz-

használati

feltételekkel?

Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor ne használja az Allyos mobilalkalmazásokat.

 

Mobileszközökre vonatkozó feltételek

 

Ha Ön mobileszközről, az Allyos mobilalkalmazás (“Alkalmazás”) segítségével fér hozzá az Allyoshoz, akkor a Felhasználói Feltételeken kívül az alábbi feltételek (“Felhasználási feltételek”) is vonatkoznak Önre. Az Alkalmazás használata megerősíti, hogy Ön elfogadja ezeket a Felhasználói Feltételeket.

 

Az alkalmazás használata. Az Allyos biztosítja Önnek a jogot, hogy az Alkalmazást kizárólag személyes használatra használja. Az Alkalmazás használata során be kell tartania minden vonatkozó törvényt és harmadik fél szerződési feltételeit (pl. a vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződést). Az Alkalmazás nem feltétlenül tartalmazza ugyanazt a funkciót, amely a www.allyos.com weboldalon elérhető.

 

Szellemi tulajdon – Alkalmazások. Az Allyos tulajdonosa vagy licencjogosultja az Alkalmazásokkal kapcsolatos minden jognak, jogcímnek és érdeknek, beleértve a szabadalmi, szerzői jogi, üzleti titok, védjegy vagy tisztességtelen versenyjog szerinti minden jogot, valamint minden egyéb tulajdonjogot, beleértve ezek minden alkalmazását, megújítását, kiterjesztését és visszaállítását. Ön nem módosíthatja, adaptálhatja, fordíthatja, készíthet származékos műveket, nem dekompilálhatja, nem fordíthatja vissza, nem szedheti szét, és nem próbálhatja meg más módon levezetni az Alkalmazás forráskódját, és nem távolíthatja el, nem homályosíthatja el, és nem változtathatja meg az Allyos szerzői jogi megjegyzéseit, védjegyeit vagy más tulajdonjogi megjegyzéseit, amelyek az Allyos Alkalmazáson vannak elhelyezve, benne vannak, vagy amelyekhez az Allyos Alkalmazással kapcsolatban vagy általa hozzáférhet.

 

Tiltott országok politikája és külkereskedelmi rendelet – Alkalmazások. Az Allyos Alkalmazások vagy az azok alapjául szolgáló technológia nem tölthető le, nem exportálható vagy reexportálható: (a) Burmába (Mianmar), Kuba, Irak, Irán, Líbia, Irán, Líbia, Észak-Korea, Szudán, Szíria vagy bármely más, az Egyesült Államok embargója alá tartozó országba (vagy annak lakosai vagy állampolgárai számára); (b) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának a különlegesen kijelölt állampolgárok listáján vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának a megtagadott felek vagy szervezetek listáján szereplő személyek számára; és (c) az Egyesült Államok exporttörvényeiben meghatározott bármely tiltott országba, személynek, végfelhasználónak vagy szervezetnek. Az Allyos Alkalmazás használata során Ön felelős a kereskedelmi szabályozásoknak és mind a külföldi, mind a hazai törvényeknek való megfelelésért (pl. Ön nem tartózkodik olyan országban, amely az USA kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az USA kormánya “terrorizmust támogató” országként jelölt meg, és nem szerepel az USA kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján).

 

További feltételek. Az Önre vonatkozó további feltételek, amelyek az Alkalmazás telepítéséhez használt mobileszközétől függően érvényesek:

Mobileszközökre

vonatkozó

feltételek

Ha Ön mobileszközről, az Allyos mobilalkalmazás (“Alkalmazás”) segítségével fér hozzá az Allyoshoz, akkor a Felhasználói Feltételeken kívül az alábbi feltételek (“Felhasználási feltételek”) is vonatkoznak Önre. Az Alkalmazás használata megerősíti, hogy Ön elfogadja ezeket a Felhasználói Feltételeket.

Az alkalmazás használata. Az Allyos biztosítja Önnek a jogot, hogy az Alkalmazást kizárólag személyes használatra használja. Az Alkalmazás használata során be kell tartania minden vonatkozó törvényt és harmadik fél szerződési feltételeit (pl. a vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződést). Az Alkalmazás nem feltétlenül tartalmazza ugyanazt a funkciót, amely a www.allyos.com weboldalon elérhető.

Szellemi tulajdon – Alkalmazások. Az Allyos tulajdonosa vagy licencjogosultja az Alkalmazásokkal kapcsolatos minden jognak, jogcímnek és érdeknek, beleértve a szabadalmi, szerzői jogi, üzleti titok, védjegy vagy tisztességtelen versenyjog szerinti minden jogot, valamint minden egyéb tulajdonjogot, beleértve ezek minden alkalmazását, megújítását, kiterjesztését és visszaállítását. Ön nem módosíthatja, adaptálhatja, fordíthatja, készíthet származékos műveket, nem dekompilálhatja, nem fordíthatja vissza, nem szedheti szét, és nem próbálhatja meg más módon levezetni az Alkalmazás forráskódját, és nem távolíthatja el, nem homályosíthatja el, és nem változtathatja meg az Allyos szerzői jogi megjegyzéseit, védjegyeit vagy más tulajdonjogi megjegyzéseit, amelyek az Allyos Alkalmazáson vannak elhelyezve, benne vannak, vagy amelyekhez az Allyos Alkalmazással kapcsolatban vagy általa hozzáférhet.

Tiltott országok politikája és külkereskedelmi rendelet – Alkalmazások. Az Allyos Alkalmazások vagy az azok alapjául szolgáló technológia nem tölthető le, nem exportálható vagy reexportálható: (a) Burmába (Mianmar), Kuba, Irak, Irán, Líbia, Irán, Líbia, Észak-Korea, Szudán, Szíria vagy bármely más, az Egyesült Államok embargója alá tartozó országba (vagy annak lakosai vagy állampolgárai számára); (b) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának a különlegesen kijelölt állampolgárok listáján vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának a megtagadott felek vagy szervezetek listáján szereplő személyek számára; és (c) az Egyesült Államok exporttörvényeiben meghatározott bármely tiltott országba, személynek, végfelhasználónak vagy szervezetnek. Az Allyos Alkalmazás használata során Ön felelős a kereskedelmi szabályozásoknak és mind a külföldi, mind a hazai törvényeknek való megfelelésért (pl. Ön nem tartózkodik olyan országban, amely az USA kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az USA kormánya “terrorizmust támogató” országként jelölt meg, és nem szerepel az USA kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján).

További feltételek. Az Önre vonatkozó további feltételek, amelyek az Alkalmazás telepítéséhez használt mobileszközétől függően érvényesek:

iOS – Apple

 

A jelen Felhasználási feltételek az Ön és az Allyos közötti megállapodást jelentik, nem pedig az Apple-lel kötött megállapodást. Az Apple nem felelős az Alkalmazásért és annak tartalmáért.

Android – Google (Alphabet)

 

 1. Ezek a Felhasználási feltételek az Ön és az Allyos közötti megállapodást jelentik, nem pedig az Ön és a Google közötti megállapodást. A Google és adott esetben a Play Áruház számlázási szolgáltatásait biztosító hálózatüzemeltetők felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei nem vonatkoznak az Alkalmazás Ön általi használatára.
 2. Ön nem telepítheti vagy használhatja az Alkalmazás egy példányát olyan eszközön, amely nem az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.
 3. A Google, illetve az Ön készülékének gyártója és (adott esetben) az Ön vezeték nélküli szolgáltatója nem felelős az Alkalmazás támogatási szolgáltatásainak biztosításáért.
 4. A Google, azok a vezeték nélküli szolgáltatók, amelyek hálózatán keresztül az Alkalmazás terjesztésre kerül (ha van ilyen), valamint az egyes kapcsolt vállalkozásaik, eladóik, ügynökeik és beszállítóik (együttesen: “Kizáró forgalmazók”) nem vállalnak kifejezett garanciát, szavatosságot vagy feltételeket az Alkalmazás keretében vagy azzal kapcsolatban. A helyi jogszabályok által megengedett mértékben a kizáró forgalmazók kizárnak minden hallgatólagos garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó garanciákat és feltételeket.
 5. Az Alkalmazás használatának kockázatát Ön, és nem a lemondó forgalmazók viselik (még akkor is, ha a lemondó forgalmazókat tájékoztatták az Önt ért károk lehetőségéről). A helyi törvények értelmében további fogyasztói jogai lehetnek, amelyeken a jelen Felhasználási feltételek nem változtathatnak.
 6. A törvény által nem tiltott mértékben Ön nem követelhet semmilyen következményes, elmaradt haszon, különleges, közvetett vagy véletlen kártérítést a lemondó forgalmazóktól.

 

Android – Google

(Alphabet)

 1. Ezek a Felhasználási feltételek az Ön és az Allyos közötti megállapodást jelentik, nem pedig az Ön és a Google közötti megállapodást. A Google és adott esetben a Play Áruház számlázási szolgáltatásait biztosító hálózatüzemeltetők felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei nem vonatkoznak az Alkalmazás Ön általi használatára.
 2. Ön nem telepítheti vagy használhatja az Alkalmazás egy példányát olyan eszközön, amely nem az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.
 3. A Google, illetve az Ön készülékének gyártója és (adott esetben) az Ön vezeték nélküli szolgáltatója nem felelős az Alkalmazás támogatási szolgáltatásainak biztosításáért.
 4. A Google, azok a vezeték nélküli szolgáltatók, amelyek hálózatán keresztül az Alkalmazás terjesztésre kerül (ha van ilyen), valamint az egyes kapcsolt vállalkozásaik, eladóik, ügynökeik és beszállítóik (együttesen: “Kizáró forgalmazók”) nem vállalnak kifejezett garanciát, szavatosságot vagy feltételeket az Alkalmazás keretében vagy azzal kapcsolatban. A helyi jogszabályok által megengedett mértékben a kizáró forgalmazók kizárnak minden hallgatólagos garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó garanciákat és feltételeket.
 5. Az Alkalmazás használatának kockázatát Ön, és nem a lemondó forgalmazók viselik (még akkor is, ha a lemondó forgalmazókat tájékoztatták az Önt ért károk lehetőségéről). A helyi törvények értelmében további fogyasztói jogai lehetnek, amelyeken a jelen Felhasználási feltételek nem változtathatnak.
 6. A törvény által nem tiltott mértékben Ön nem követelhet semmilyen következményes, elmaradt haszon, különleges, közvetett vagy véletlen kártérítést a lemondó forgalmazóktól.